×

Η εμφάνιση και η λειτουργική ισορροπία είναι ίσως το πιο σημαντικό στοιχεί σε αυτό το έργο. Πολλές καινοτομίες και προσαρμογές σε συνδυασμό με μια minimal αλλά πλούσια εμφάνιση δημιουργούν το αποτέλεσμα που λέγεται sebshop.gr.

Πολύ πλούσια χαρακτηριστικά για τους πελάτες και optimization που κάνουν το Seb να ξεχωρίζει σε όλα τα επίπεδα.