×

Το E-Agora εφαρμόζει την απλότητα και την έντονη διαφορετικότητα που απαιτεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα στον ήδη κορεσμένο χώρο των επίπλων. Η επιτυχία του ήταν το τελευταίο κομμάτι του παζλ.